Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây bổ sung rãnh thoát nước ĐT.310 đoạn Km7+800 - Km10.

19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án sửa chữa lớn các tuyến đường tỉnh, đường đô thị (thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên dự án: Sửa chữa mặt đường và xây bổ sung rãnh thoát nước ĐT.310 đoạn Km7+800 - Km10.

Tên gói thầu: Xây lắp, chi phí hạng mục chung.

Mã thông tin: 07-17722464

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: