Dự án: Sửa chữa ĐT.304 từ xã Tứ Trưng đến Đê tả Sông Hồng, thuộc xã Đại Tự, huyện Vĩnh Tường.

19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án sửa chữa lớn các tuyến đường tỉnh, đường đô thị (thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên dự án: Sửa chữa ĐT.304 từ xã Tứ Trưng đến Đê tả Sông Hồng, thuộc xã Đại Tự, huyện Vĩnh Tường.

Tên gói thầu: Xây lắp

Mã thông tin: 07-17727883

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: