Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km1 - Km4 ĐT.302C.

19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công trình quản lý, bảo trì đường bộ, nguồn vốn Địa phương (thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km1 - Km4 ĐT.302C.

Tên gói thầu: Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Mã thông tin: 07-17733435

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: