Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km0 - Km0+800; Km2+700 - Km6+200; Xây rãnh thoát nước đoạn Km1+700 - Km2+300 ĐT.305B

19/09/2017

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công trình quản lý, bảo trì đường bộ, nguồn vốn Địa phương (thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km0 - Km0+800; Km2+700 - Km6+200; Xây rãnh thoát nước đoạn Km1+700 - Km2+300 ĐT.305B

Tên gói thầu: xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Mã thông tin: 07-17733436

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: