Dự án: Sửa chữa nền mặt đường và xây rãnh thoát nước một số đoạn tuyến đường nội thị thị trấn Yên Lạc. (19/09/2017)

Gói thầu xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km7+300 – Km8+800 ĐT.305C. (19/09/2017)

Gói thầu xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2017. (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km0+00 - Km1+600 ĐT.307. (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Các tin đã đưa ngày: