Dự án: Sửa chữa cầu Làng Đồi Km32+980, cầu Liễn Sơn Km37+900, cầu Quảng Cư Km47+550, Quốc lộ 2C, tỉnh Vĩnh Phúc. (19/09/2017)

Xây lắp công trình. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước ĐT.305 đoạn qua phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Cấp bách xây dựng cống thay thế cầu Phú Thứ trên ĐT.308 (QL.23 cũ), thị xã Phúc Yên. (19/09/2017)

Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa rãnh thoát nước dọc, viên vỉa và hệ thống an toàn giao thông, đoạn Km0 - Km9+600 ĐT.310B (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Dự án: Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước đoạn Km1 - Km4 ĐT.302C. (19/09/2017)

Xây lắp, chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Các tin đã đưa ngày: