Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 01 năm 2021( Từ 16/12/2020 - 15/01/2021

03/02/2021

Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 01 năm 2021( Từ 16/12/2020 - 15/01/2021.

chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: