Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 6 năm 2020 từ 16/5/2020 đến 15/6/2020

06/07/2020

Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 6 năm 2020 từ 16/5/2020 đến 15/6/2020.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: