Báo cáo Tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2019

02/05/2019

Báo cáo Tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2019

Báo cáo Tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2019.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: