Sẽ kỷ luật người đứng đầu nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm hành lang ATGT

04/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1919 của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương, TTATGT trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu UBND các xã, thị trấn duy trì hàng tháng tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn. Huyện ban hành văn bản chỉ đạo nghiêm cấm tuốt lúa, phơi lúa, rơm rạ, nông sản hoặc đốt rơm rạ, trồng cỏ voi trên đất dành cho đường bộ gây mất ATGT; bổ sung lắp đặt hệ thống biển báo giao thông đường bộ trên một số tuyến theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời vật liệu, công trình xây dựng vi phạm hành lang ATGT.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các địa phương, nếu để phát sinh trường hợp vi phạm, không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ tự nhận hình thức kỷ luật; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ vi phạm ký cam kết không tái lấn chiếm hành lang ATGT; chỉ đạo các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các hộ cố tình vi phạm, tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT; thu giữ 127 biển quảng cáo, 80 pano lấn chiếm hành lang ATGT; nhắc nhở 320 gia đình dọc các tuyến giao thông chấp hành nghiêm quy định pháp luật về TTATGT, không vi phạm hành lang ATGT. Đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 151 trường hợp dừng, đỗ phương tiện trái quy định tại thị trấn Thổ Tang và thị trấn Vĩnh Tường.

Theo baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: