Kế hoạch số 77/KH-ATGT V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 (01/09/2020)

Kế hoạch số 77/KH-ATGT V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021
Các tin đã đưa ngày: