SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH PHÚC

 

 

Trụ sở
Địa chỉ:số 9 Đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3862544 - Fax: (0211).3862544 - Email:
sogtvt@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: 

Giám đốc: Hoàng Văn Minh 

 Điện thoại: 0211.3843084    

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Giao thông vận tải.

Kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Vĩnh Phúc.

 Phó Giám đốc: Dương Thế Quyền

 Điện thoại: 0211.3843084 
Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ; Trung tâm Tư vấn KHKT Cầu đường tỉnh.

Phó Giám đốc: Hoàng Long Biên

 Điện thoại: 0211.3847559
Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác:  Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe; Ban quản lý bến xe khách; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.​

Phó Giám đốc: Lê Văn Kiên

 Điện thoại: 0211.3862697    
Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Văn phòng Sở; Phòng Pháp chế - An toàn; Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Thanh tra Sở; Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; TT Công nghệ thông tin.  ​