Công điện về ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Ngày 9/10, Bộ GTVT đã có Công điện số 53/CĐ-BGTVT gửi các cơ quan, đơn vị về ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông