Công điện về ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 01/11/2017

Ngày 01/11/2017, Bộ GTVT có Công điện hỏa tốc số 61/CĐ-BGTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN; các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN; các Tổng công ty: Hàng hải, Đường sắt, Hàng không, Công nghiệp tàu thủy VN; Các Cục Quản lý đường bộ III, IV; Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN và một số Sở GTVT ven biển về ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.