Báo cáo số 73/BC-ATGT: Tình hình trật tự an toàn giao thông 03 ngày nghỉ Lễ mùng 2/9/2017

Báo cáo số 73/BC-ATGT: Tình hình trật tự an toàn giao thông 03 ngày nghỉ Lễ mùng 2/9/2017